Sven Åberg 
Musik och dialog
 


Välkommen till Sven Åbergs hemsida.


Här hittar ni information om min verksamhet som musiker, lärare, yrkeskunnandeforskare och organisationsutvecklare.


Under den tid jag varit i yrkeslivet har jag haft förmånen att syssla med en stor spännvidd av uppgifter. Som musiker har jag rört mig i många olika stilar, och i olika roller. Som lärare har jag haft glädjen att se att det musikområde jag sysslat med kunnat växa, och att det brukar gå bra för dem som gått den utbildning jag verkar inom.


Men människor har ju flera olika sidor, och det har också varit väldigt roligt att möta den fascinerande tvärvetenskapliga mötesytan som yrkeskunnandeforskningen utgör. Det har både varit en impuls att titta närmare på min eget och mina kollegers yrkesutövande, samtidigt som det givit tillgång till en rik erfarenhetsbank genom kontakterna med andra professioner, vetenskaper och konstarter.


Inte minst har det varit tillfredsställande att låta yrkeskunnandeforskningens syn på hur man utvecklar en praktik komma andra områden tillgodo, att skapa ett kreativt rum där andra utövare kan utvecklas.


Jag har ibland svårt att förklara när folk frågar vad jag egentligen gör på dagarna. Nu kan jag hänvisa till de här sidorna. Välkommen att titta vidare.